Horari de 1r d'ESO (Curs 2014-2015)


HORARI
DILLUNS
DIMARTS
DIMECRES
DIJOUS
DIVENDRES
9.00-9.55

CATALÀ
CASTELLÁ

SOCIALS
NATURALS
TECNO
CATALÀ
CASTELLÁ
SOCIALS
REFORÇ
9.55-10.50 TECNOLOGIA
NATURALS
CATALÀ
CASTELLÁ
SOCIALS CASTELLÁ
CATALÀ
ANGLÈS
10.50-11.45
TECNOLOGIA FRANCÈS
METEO
INFO
REFORÇ
MÚSICA
REFORÇ
RELIGIÓ
ALT.RELIGIÓ
REFORÇ
TUTORIA
11.45-12.10
PATI
PATI
PATI
PATI
PATI
12.10-13.55
CASTELLÁ
CATALÀ
CATALÀ
CASTELLÁ
ANGLÈS
SPEAKING
FRANCÈS
METEO
INFO
REFORÇ
MATES
MATES
13.55-14.00
NATURALS MATES
MATES
RELIGIÓ
ALT.RELIGIÓ
NATURALS
14.00-15.00
DINAR
DINAR

DINAR

15.00-15.20
LECTURA LECTURA
LECTURA
15.20-16.10
MÚSICA E. FÍSICA
ANGLÈS

16.10-17.00
MÚSICA E. FÍSICA
MATES
MATES


Professorat


Tutor

Carme Aumatell

Llengua catalana Carme Aumatell i Raül Massanella
Llengua castellana Toni Pujals 
Llengua estrangera: anglès Laura M Coria i Xavier Vila
Matemàtiques Jordi Rodríguez i Montserrat Luengo
Ciències naturals Jordi Rodríguez
Ciències socials Gaspar Vila
Educació física Lluís Prat
Tecnologia Manela Vera
Música A determinar
Segona llengua estrangera: Francès Carme Aumatell
Matèries optatives i alternatives Lluís Prat, Manela Vera i Carme Aumatell
Religió catòlica Edward Van Herreweghe