Llibres 2n d'ESO

Assignatura

Títol

Editorial

Llengua Catalana

Llengua Catalana 2

ISBN: 978-84-307-8650-3 

Teide

Lengua Castellana

Lengua Castellana 2

ISBN: 978-84-307-8652-7 

Teide

Llengua Anglesa

English Alive! 2

- Student’s Book

ISBN: 978-0-19-471008-4 

- Workbook

ISBN: 978-0-19-471037-4

Oxford

Ciències Socials

Ciències Socials 2n

ISBN: 978- 84-489-2286-3

Barcanova

Ciències Naturals

Biologia i Geologia 2

ISBN: 978-84-218-3756-6 

Casals

Física i Química 2

ISBN: 978-84-218-3757-3 

Matemàtiques

-Matemàtiques 2

ISBN: 978-84-481-8243-4 

-Desenvolupament de la competència matemàtica

ISBN: 9788490479438 

McGraw Hill

Santillana 

Tecnologia

Tecnologia 2

ISBN: 978-84-481-6233-7 

McGraw Hill

EVP

Educació Visual i Plàstica 2 ESO

ISBN: 978-84-412-1512-2 

La GaleraLECTURES 2n ESO:

Català

Castellà 

Anglès 

Enllaços
  1. http://sesvilariera.xtec.cat/intranet/index.php?module=pagines&func=display&pageid=22&theme=Printer