Transport escolar

El responsable del Servei de Transport és el Consell Comarcal del Ripollès. Actualment el servei està adjudicat a l’empresa TEISA.

S’estableixen quatre itineraris regulars de transport:

  • nia de Sant Pau de Segúries – Camprodon – Sant Pau de Segúries.
  • Línia de Molló – Camprodon – Molló.
  • Línia de Setcases – Camprodon – Setcases.
  • Línia de Beget – Camprodon – Beget.
  • Hora del primer punt de partida

    Línia de St Pau
    8:30*
    Línia de Setcases
    8:30*
    Línia de Molló
    8:35*
    Línia de Beget
    8:00*

                                  *Pendent de confirmació. 

L’ús del servei de transport és obligatori per als alumnes inscrits. Si en alguna ocasió puntual, o per un període més llarg, els pares volen que el seu fill o filla prescindeixi del servei, hauran d’omplir l’autorització corresponent.

Cal recordar aquí els acords presos el curs passat sobre l'us del transport escolar en dies que la climatologia sigui extremadament adversa:

  • El temps d'espera abans no passi el transport pel corresponent punt de recollida són de responsabilitat dels pares dels alumnes.
  • El Consell Comarcal és el responsable últim de la gestió del Transport Escolar i que aquest és qui coordina les decisions i les actuacions a fer en cada moment.
  • El Consell Comarcal és qui prendrà les decisions sobre la conveniència o no que circuli el transport en cas que les circumstàncies meteorològiques siguin poc favorables.
  • L'AMPA lliurarà al centre una relació de pares i mares delegats per avisar als usuaris de cada línia en cas de suspensió del servei.
  • En cas de dubte fonamentat de funcionament de la línia, els pares o els alumnes sempre podran trucar al centre, a partir de 2/4 de 9 del matí per conèixer les ordres donades pel Consell Comarcal.