Dades del centre

La Secció d'Institut Germans Vila Riera de Camprodon és un centre públic d’educació secundària obligatòria depenent del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. Actualment té 136 alumnes i 19 professors i professores.

El centre aplega bàsicament els alumnes dels pobles de les valls de Camprodon.

S’identifica com un centre català, democràtic i participatiu, que doni resposta a la diversitat de l’alumnat i que treballa per oferir una educació de qualitat a cadascun dels nostres alumnes.


Secció d'Institut Germans Vila Riera
Cra. de Molló s/n
17867 Camprodon (Ripollès)
Telèfon: 972 740 761
Fax: 972 740 558
sesvilariera@xtec.cat