Organigrama del centre (Curs 2014-2015)

Consell escolar

 • Presidenta: Marta Bayer i Codina

 • Cap d’Estudis: Anna Barceló i Garcia

 • Secretari: Antoni Pons i Frígols

 • Sector professorat:  Montse Luengo, Raül Massanella,  i Edward van Herreweghe 

 • Sector pares: Representant de l'AMPA i de pares

 • Sector alumnat: A determinar

 • Sector del personal no docent: A determinar

 • Representant de l'Ajuntament: Esteve Pujol i Badà, Rosa Gardell i Palol, Mireia Solé i Hernández, Dolors Cambras i Saques i Laura Vidal i Suñer

 • Comissió de convivència: Marta Bayer i Codina, Manela Vera i Pérez i president/a de l'AMPA

 • Comissió econòmica: Marta Bayer i Codina, Antoni Pons i Frígols i Misael ArrizabalagaEquip directiu

 • Directora: Marta Bayer i Codina

 • Cap d’ Estudis: Anna Barceló i Garcia

 • Secretari: Antoni Pons i Frígols


Caps de departament

 • Departament de llengües: Raül Massanella i Quiles

 • Departament artístic social i diversitat ( VIP, diversitat, música, socials i religió): A determinar

 • Departament de ciències (Tecnologia, naturals i matemàtiques): Lídia Cortada i Sánchez

 • Departament d'activitats físiques i esportives: Lluís Prat

Coordinacions

 • Coordinador de tutors: Gaspar Vila Teixidor

 • Coordinador d’informàtica: Jordi Rodrígues i Rodríguez

 • Coordinador d’activitats i serveis escolars: Antoni Pujals i Dot

 • Coordinador de riscos laborals: Edward van Herreweghe 

 • Coordinadores CLIC: Carme Aumatell i Cufí i Montserrat Luengo i Solano

 • Coordinadora de diversitat: Montse Luengo i SolanoComissions:

 • Comissió de diversitat: coordinada per Montse Luengo Solano

 • Comissió de medi ambient: coordinada per Lídia Cortada i Sánchez

 • Comissió pedagògica: Integrada pels caps de departament, el secretari, la cap d’estudis i la directora.

 • Comissió de convivència: Integrada per la cap d’estudis, la directora, el tutor, un professor/a de l'equip docent corresponent i el president de l'AMPA